P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?P o j i s t n ý   t r h   a   p r o d u k t y
- nabídka nezávislého a univerzálního makléře

Pojistný trh České republiky nabízí služby desítek univerzálních i speciálních pojistitelů. VPV Bohemia s.r.o. uzavřela pojistné smlouvy garantující spolupráci s rozhodující skupinou stabilních a silných pojistitelů tak, aby mohla hrát roli univerzálního a nezávislého makléře v zájmu svých klientů. Předpokladem takové práce jsou cyklická výběrová řízení.

Můžeme tak pracovat s produkty rozličné šíře krytí a ceny dle konkrétních pojistných podmínek, o nichž lze dále jednat.

Práce makléře potom nespočívá pouze ve srovnání ceny a v ní skrytého obsahu, ale nadhodnotou nabízenou klientovi se stává „ušití pojistného programu na míru konkrétní potřeby klienta".

Tím je v souvislosti s vyhodnocením užitečnosti přenosu rizika do oblasti pojištění (často jsou efektivnější řádná preventivní opatření) uzavřeno pole působnosti univerzálního a nezávislého pojišťovacího makléře.

Nejde tedy rozhodně o nezasloužené parazitování na klientech v roli „pošťáka" mezi klientem a pojišťovnou. Vždy může a má jít o vynalézavou práci lidí, kteří si dovedou vážit ve stejné míře starostí i vložených investic klienta, jako profesionality práce zaměstnanců konkrétní pojišťovny.

Účelem těchto řádků není laciná reklama. Zájemci o naše služby by stejně raději měli zvolit formu osobního kontaktu v případě zájmu o naše služby.

Pro naše klienty však nabízíme také moderní formy komunikace. Elektronickou přihlášku rizika, sledování průběhu pojistných programů v reálném čase ve věci úplnosti pojištění, toku finančních prostředků, likvidace pojistných událostí a výplat plnění.

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: