P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?O s o b n í     c e r t i f i k á t y
  
Doškolovací kurz  Potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu
  ve smyslu zákona č.38/2004Sb pro
  P. Swidera
  ze dne 3.6.2010
 
Doškolovací kurz  Potvrzení o absolvování doškolovacího kurzu
  ve smyslu zákona č.38/2004Sb pro
  V. Kuchařovou
  ze dne 3.6.2010
 
Osvědčení  Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni
  odborné způsobilosti pojišťovacího zprostřed-
  kovatele V. Soukupovou
  z 3.3.2006
 
Osvědčení  Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni
  odborné způsobilosti pojišťovacího zprostřed-
  kovatele P. Swidera
  z 2.9.2005
 
ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: