P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?POJISTNÉ PROGRAMY   -   obce a města

V současné obsluhujeme také pojistné programy několika měst a obcí. Víme, že rozpočtová sféra netrpí přebytkem finančních prostředků, a proto užíváme model pojistného programu spojujícího optimální volbu rizik s přiměřenou výši pojistného rozloženého navíc do splátek bez navýšení za způsob placení.

Jedná se zejména o:

  1. pojištění nemovitého majetku včetně rozestavěných investic (sdružené živelní pojištění, vandalismus, pojištění skel a výloh, souhrnné krytí celého majetku včetně zřízených příspěvkových organizací)
  2. pojištění movitého majetku (vybraná živelní rizika, odcizení, vandalismus, vždy včetně zřízených příspěvkových organizací)
  3. pojištění odpovědnosti za škodu (základní rozsah včetně odpovědnosti za věci převzaté a užívané, odpovědnosti za následnou finanční škodu, regresů zdravotních pojišťoven, městské policie v plném rozsahu dle platné právní úpravy, je-li zřízena)
  4. pojištění flotily motorových vozidel (havarijní i odpovědnostní rizika včetně rizik doplňkových)
ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: