P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?C o    n a b í z í m e  ?

  1. Sjednání optimálního pojistného krytí fyzické i právnické osoby jako optimálního průmětu rozsahu pojistného krytí a ceny pojištění.
  2. Kvalifikované posouzení rizik ohrožujících stabilitu klienta.
  3. Spolehlivý a administrativně nenáročný servis v oblasti aktualizace pojistných smluv.
  4. Profesionální servis a asistenci při likvidaci pojistných událostí.
  5. Snížení nákladů na pojištění ( jak v penězích, tak ve vynaloženém čase zaměstnanců klienta ).

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: