P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?
 ážení klienti, současní i budoucí,

otevřeli jste internetové stránky společnosti VPV Bohemia, s.r.o. Chceme Vám říci, že vnímáme realitu tržního prostředí a víme, že i druhé místo tak hezké ve sportu je v obchodu a službách naprostou prohrou.

Přesto, anebo právě proto, sázíme na obchodní vztahy průhledné, čisté a korektní. Sázíme na takt a lidskost v jednání. Nezapomínáme přitom na profesionalitu. Snad právě díky ní jsme byli našimi prvními klienty vyzváni k založení této společnosti ještě jako osoby v zaměstnaneckém poměru.

Žijeme s nimi ve shodě dosud a poznáváme na základě jejich doporučení klienty nové. Tyto stránky chápeme jako okno do světa informací. Okno, jehož prostřednictvím nás můžete nalézt i Vy.

Váš případný zájem o naše služby nás proto potěší.

Za VPV Bohemia s.r.o. jednatelé

Petr Swider
Vítězslava Kuchařová

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: