P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?O d   h i s t o r i e   k   d n e š k u

Pracujeme pro své klienty a s jejich riziky. Tedy pracujeme s neodhadnutelnými, ačkoli předvídatelnými ději. Samá pojistná událost bývá často definována jako věc náhlá a nahodilá. Tyto děje mají za následek materiální škody v lepším a škody na zdraví a životě v horším případě. Ne vždy je lidské neštěstí nahraditelné a vyvažitelné příznivou finanční částkou.

Ale jak to vlastně začalo?
Možná neuškodí připomenout si, že před několika stoletími na březích londýnské Temže kvetl zvláštní druh hazardu. Jeho účastníci při něm sázeli na návrat či ztrátu lodí dovážejících do srdce metropole nově se rodícího průmyslového světa zboží ze zámořských dálek.

Časem se z této kratochvíle vyvinula činnost mnohem praktičtější. Ti lidé usoudili, že mnohem efektivnější bude vkládat finanční prostředky vlastníků lodí a zboží do instituce, která bude schopna ze získaných prostředků hradit ztrátu těm, jejichž lodě a zboží se nikdy nevrátí. Narodil se L´loyd.

Narodil se princip pojišťovnictví dovedený v moderním světe k současnému modelu zajišťovna - pojišťovna - (makléř) - klient. Avšak princip stále pracující v nejrůznějších systémech pojištění (neživotní, životní, zdravotní, sociální…). S předpokladem stability a pravděpodobnosti vycházejícím z předpokladu, že pokud tisíc zdravých pojištěnců bude řádně přispívat do systému, pak kterýkoliv jedinec z tohoto systému bude systémem chráněn v případě těžkého úrazu či choroby, jejíchž náklady léčení by finančně nezvládl.

Není tedy pravda, že pokud má klient šťastný rok s minimem pojistných událostí, pak vyhodil své prostředky do lesa. Pojištění není loterie. Klientovy prostředky jsou vždy v reálném čase dílem zhodnoceny a dílem použity k pomoci jiným účastníkům systému. Každý z účastníků zdravého a korektního systému však může počítat s tím, že až sám bude v nesnázích, pak se bude moci o systém opřít a spolehnout se na něj, pokud správně vyhodnotil a pojistil svá předvídatelná rizika.

Právě v tomto výběru může hrát dobrou roli jeho průvodce pojistným trhem - univerzální a nezávislý pojišťovací makléř.

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: