P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?K d o    j s m e  ?

Společnost VPV Bohemia s.r.o. byla po splnění zákonem stanovených podmínek řádně registrována MF České republiky ( úřadem státního dozoru nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním dnem 1.11.2002 ) jako právnická osoba způsobilá k poskytování služeb v oblasti zprostředkování pojištění.

Přes krátkou dobu své existence získala již důvěru více než 150 společností ( zejména v oblasti dopravního trhu, prodejců automobilové techniky, potravinářství, obchodu a zdravotnictví ). Objemem zprostředkovaného pojistného se řadí mezi středně velké subjekty v oboru s přesahem regionálního rozměru ( klientela zejména na Moravě ).

Jedná se o kapitálově ryze českou společnost reprezentovanou osobou s více než devítiletou zkušeností s prací v předních světových makléřských společnostech na českém trhu.

Na pojistném trhu uzavřela smlouvy o spolupráci s předními subjekty, u nichž je připravena umisťovat rizika svých klientů po předchozím výběrovém řízení.

ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: