P o j i š ť o v a c í      m a k l é řCo nabízíme?Co je
předpokladem
spolupráce?


Jaká očekávání
umíme naplnit?C e r t i f i k á t y
  
Výpis z obchodního rejstříku  Výpis z obchodního rejstříku
  z 15.11.2016
 
Registrace pojišťovacího makléře  Registrace pojišťovacího makléře u MF
  z 22.10.2002
 
Osvědčení o členství  Osvědčení o členství
  Asociace českých pojišťovacích makléřů
  z 3.1.2005
 
Pojistka - Profesní odpovědnosti za škodu  Pojistka
  Profesní odpovědnosti za škodu
  z 20.1.2005
 
Osvědčení o zápisu VPV Bohemia. s.r.o. pojišťovací agent  Osvědčení o zápisu VPV Bohemia. s.r.o.
  Pojišťovací agent
   z 15.9.2005
 
Osvědčení o zápisu VPV Bohemia. s.r.o. pojišťovací makléř  Osvědčení o zápisu VPV Bohemia. s.r.o.
  Pojišťovací makléř
   z 24.2.2005
 
ČKP - vyhledání vozidla
    SPZ: Hledat 
  Datum: